امنیت منطقه وایران مدیون همه نیروهای امنیتی،انتظامی،سپاه،بسیج و دلاور مرد استان کرمان سردار سلیمانی و وحت و یکپارچگی مردم و رهبریهای مقام معظم رهبری است
1396/4/10
امنیت منطقه وایران مدیون همه نیروهای امنیتی،انتظامی،سپاه،بسیج و دلاور مرد استان کرمان سردار سلیمانی و وحت و یکپارچگی مردم و رهبریهای مقام معظم رهبری است
امنیت منطقه وایران مدیون همه نیروهای امنیتی،انتظامی،سپاه،بسیج و دلاور مرد استان کرمان سردار سلیمانی و وحت و یکپارچگی مردم و رهبریهای مقام معظم رهبری است
امام جمعه بردسیر در جشنواره گل محمدی در بخش لاله زار بیان داشتند امنیت منطقه و ایران مدیون همه نیروهای امکنیتی،انتظامی،سپاه و بسیج و دلاور مرد استان کرمان سردار سلیمانی و وحدت و یکپارچگی مردم و رهبریهای مقام معظم رهبری است

  

خطبه های نماز جمعه   

تاريخ روز   

سه شنبه 1398/12/6 - 37 : 5