اقامه نماز شهدای مدافع حرم توسط امام جمعه بردسیر
1396/1/16
اقامه نماز شهدای مدافع حرم توسط امام جمعه بردسیر
اقامه نماز شهدای مدافع حرم توسط امام جمعه بردسیر
اقامه نماز شهدای مدافع حرم توسط امام جمعه بردسیر

  

خطبه های نماز جمعه   

تاريخ روز   

سه شنبه 1398/12/6 - 17 : 7