شرکت امام جمعه بردسیر در مراسم تشیع جنازه دوتن از شهدای مدافع حرم
1396/1/16
شرکت امام جمعه بردسیر در مراسم تشیع جنازه دوتن از شهدای مدافع حرم
شرکت امام جمعه بردسیر در مراسم تشیع جنازه دوتن از شهدای مدافع حرم
امام جمعه بیردسیر در مراسم تشیع جنازه شهدای مدافع حرم در تاریخ96/1/10

  

خطبه های نماز جمعه   

تاريخ روز   

سه شنبه 1398/12/6 - 32 : 7