تاکید بر اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات مردم توسط امام جمعه بردسیر
1395/12/28
تاکید بر اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات مردم توسط امام جمعه بردسیر
تاکید بر اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات مردم توسط امام جمعه بردسیر
تاکید بر اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات مردم توسط امام جمعه بردسیر

  

خطبه های نماز جمعه   

تاريخ روز   

پنج شنبه 1398/9/14 - 11 : 19