تاکید بر اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات مردم توسط امام جمعه بردسیر
1395/12/28
تاکید بر اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات مردم توسط امام جمعه بردسیر
تاکید بر اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات مردم توسط امام جمعه بردسیر
تاکید بر اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات مردم توسط امام جمعه بردسیر

  

خطبه های نماز جمعه   

تاريخ روز   

سه شنبه 1398/7/30 - 35 : 0