دیدار نماینده موسسه خیریه کوثر با امام جمعه بردسیر
1395/12/15
دیدار نماینده موسسه خیریه کوثر با امام جمعه بردسیر
دیدار نماینده موسسه خیریه کوثر با امام جمعه بردسیر
دیدار نماینده موسسه خیریه کوثر با امام جمعه بردسیر وتاکید ایشان مبنی بر کمک به خانواده های محروم در آستانه سال جدید با رعایت کرامت و عزت افراد

  

خطبه های نماز جمعه   

تاريخ روز   

سه شنبه 1398/12/6 - 5 : 8