جلسه کمیسیون خواهران ستاد نماز جمعه بردسیر
1395/9/19
جلسه کمیسیون خواهران ستاد نماز جمعه بردسیر
جهت هر چه باشکوهتر برگزار شدن جشن اغاز امامت حضرت ولیعصر در محل برگزاری نماز جمعه شاخه خواهران ستاد نماز جمعه شهر بردسیر با حضور اعضا تشکیل جلسه داد و تصمیمات مقتضی صورت گرفت

  

خطبه های نماز جمعه   

تاريخ روز   

سه شنبه 1398/12/6 - 8 : 8