رسانه ها و خبر نگاران نقش اساسی در پیشرفت امور فرهنگی،عمرانی و اقتصادی دارند
1396/5/18
نجلیل از خبرنگاران
رسانه ها و خبر نگاران نقش اساسی در پیشرفت امور فرهنگی،عمرانی و اقتصادی دارند
مراسم روز خبرنگار
حجت الاسلام دکتر دکتر تارم در مراسم تجلیل از خبر نگاران به مناسبت روزخبر نگار ضمن گرامی داشت یاد ونام خبرنگاران شهید بویژه شهیدان محمود صارمی و محسن خزاعی و شهید اوینی ،اظهار داشت که خبر نگاران خط مقدم جبهه فرهنگی ، اقتصادی و عمرانی هستند

  

خطبه های نماز جمعه   

تاريخ روز   

سه شنبه 1398/12/6 - 56 : 6