تصمیم احمقانه رییس جهمور امریکا ‘نابودی غده سرطانی؛اسراییل غاضب را تسریع می کند
1396/9/20
تصمیم احمقانه رییس جهمور امریکا ‘نابودی غده سرطانی؛اسراییل غاضب را تسریع می کند

 

 

 

 


  

خطبه های نماز جمعه   

تاريخ روز   

دوشنبه 1399/4/23 - 33 : 15