نمازجمعه این هفته قشم به علت ویروس کرونا لغو شد
1398/12/12
نمازجمعه این هفته قشم به علت ویروس کرونا لغو شد
نمازجمعه این هفته قشم به علت ویروس کرونا لغو شد

  

خطبه های نماز جمعه   

تاريخ روز   

شنبه 1399/3/17 - 27 : 14